Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Voorafgaanden en begrippen

 

De website www.gaerenhuys.be is een elektronische informatie- en handelswebsite verleent inlichtingen toegankelijk via het internet en is toegankelijk door elke internetgebruiker (hierna genoemde internetgebruiker)

Deze website stelt ‘t Gaerenhuys in de mogelijkheid  om zijn  producten te verkopen aan de internetgebruikers die op zijn website surfen (hierna genoemde gebruikers). De gebruikers die een bestelling hebben geplaatst worden klant genoemd.

De rechten en de plichten die voor de gebruikers van toepassing zijn, zijn ook van toepassing voor de klant.

Bij elke bestelling van een op onze website voorgesteld product worden onze algemene verkoops- en annulatievoorwaarden geacht geraadpleegd en uitdrukkelijk goedgekeurd te zijn geweest door het aankruisen van het vakje « Ik verklaar  kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van ’t Gaerenhuys en kennis te hebben genomen van mijn recht tot herroeping van mijn bestelling”.

 

Artikel 1 - Voorwerp

 

Onderhavige verkoopsvoorwaarden strekken uitsluitend ertoe de rechten en plichten der partijen voortvloeiende uit de handelsrelatie ontstaan tussen de partijen naar aanleiding van de verkoop online van de door op deze website voorgestelde producten.

Deze strekken tot wet bij elke stap noodzakelijk voor het plaatsen van de bestelling en garanderen de opvolging van de bestelling tussen de partijen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing.

 

Artikel 2 – Producten

2.1 Producten

De producten die door ‘t Gaerenhuys te koop worden gesteld, zijn diegene die op onze website worden voorgesteld op de dag van de raadpleging van onze website door de gebruiker en zolang deze producten in onze voorraad beschikbaar zijn.

Bij onbeschikbaarheid van een product, zal de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht worden.

De foto’s en teksten waarbij de producten worden voorgesteld, maken geen deel uit van de verkoopovereenkomst.

 

Artikel 2. Doorverkoop van de door ‘t Gaerenhuys verkochte producten

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke contractuele toestemming door ‘t Gaerenhuys of de vennootschap die de merkenhouder is, is de doorverkoop van de door ons voorgestelde en verkochte producten niet toegelaten.

Artikel 3 - Prijs

Onze prijzen zijn aangeduid en uitgedrukt in Euro en zijn in voege.

Er wordt rekening gehouden met mogelijke prijsverminderingen en de in voege Belgische BTW is van toepassing op de dag van de bestelling.

Elke bestelling geplaatst op deze website en geleverd buiten Europa zal zonder BTW gefactureerd worden en zal mogelijks vermeerderd worden met eventuele bijkomende taksen, douanerechten en accijnzen alsmede alle andere kosten die opgelegd worden voor de verzending en levering van de bestelde producten.

Deze bijkomende taksen, rechten en kosten vallen ten laste van de klant die hiervoor verantwoordelijk is.

De op de website aangeduide prijzen worden gegarandeerd op de dag van de bestelling binnen de perken van de beschikbare voorraad en behoudens een flagrante typografische vergissing en/of vergetelheid.
 

De aangeduide prijzen houden geen rekening met de port- en/of leveringskosten die bovenop zullen gefactureerd of aangeboden worden naargelang het bedrag van de bestelling en het land van de levering, en zullen aan de gebruiker bevestigd worden bij het definitief valideren van zijn bestelling.

Deze portkosten houden de douanerechten en andere bijkomende kosten en/of aanhorigheden die bij de levering in bepaalde landen worden opgeëist.

Deze kosten blijven uitsluitend ten laste van de klant.

‘t Gaerenhuys houdt zich het recht voor om op elk ogenblik zijn prijzen te wijzigen hetgeen de gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.


Artikel 4 – Registratie en valideren van de bestelling

 

4.1. Werkwijze

 

Bestellen is heel eenvoudig. Selecteer (het) (de) product(en) (dat) (die) die u wenst te bestellen. Klik op winkelwagen en volg de verdere aangeduide stappen van het bestelproces.

Er zijn 2 manieren om te betalen :

  • Vooraf overmaken (via overschrijving of via een Paypal-rekening)
  • Betalen bij afhalen

 

Naar keuze

 

4.2 Definitief valideren van de bestelling en betaling

 

- De bestellingen zijn aan Gaerenhuys betaalbaar in:

  • euro

Bij het valideren van zijn bestelling wordt de gebruiker klant.

De bestelbon of gevalideerde bestelling zal als bewijs van de tussen de partijen ontstane verkoopovereenkomst worden beschouwd.

Overeenkomstig artikel 6 hierna, beschikt de klant over een recht tot herroeping van zijn bestelling en terugbetaling binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de levering van de producten door de klant.

 

4.3 Bevestiging van de bestelling

Bij bevestiging van een bestelling krijgt de klant een orderbevestiging per e-mail van ‘t Gaerenhuys

 

4.4. Wijziging van de bestelling

 

Een wijziging van de bestelling kan gebeuren door een e-mail te sturen naar “info@gaerenhuys.be of telefonisch

 

Een bestelling in voorbereiding of verzonden kan niet meer gewijzigd worden.

 

4.5 Geschenken

 

Via onze website kan de klant geschenken bestellen voor zijn vrienden.

 

De bestemmeling zal genieten van alle garanties opgenomen in onderhavige verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 5 – Levering

 

5.1 Leveringstermijnen en leveringswijze

 

De bestellingen worden behandeld binnen de kortste termijn doch binnen de perken van de openingsuren van ‘t Gaerenhuys

 

Bij ontvangst van de betaling worden de bestellingen voorbereid en nadien verzonden.

 

Leveringstermijn in België

 

De bestellingen worden via Bpost binnen een termijn van 5 dagen behoudens verzendings- en/of leveringsproblemen bij ‘t Gaerenhuys

 

Leveringstermijn in het buitenland

 

Uw bestelling zal door Post NL geleverd worden binnen een termijn van 5 dagen behoudens verzendings- en/of leveringsproblemen bij ‘t Gaerenhuys

 

5.2 Vertraging/Verlies/Beschadiging

 

‘t Gaerenhuys is bij verzending van de bestelling onder geen beding verantwoordelijk voor de vertraging in de levering, het verlies of de beschadiging van de bestelling.

 

Indien er vertraging in de levering is ofwel de bestelling verloren gaat, zal de klant bij een vertraging van meer dan 7 werkdagen, verlies of beschadiging van de bestelling, ’t Gaerenhuys op de hoogte brengen opdat zij bij Bpost of PostNL kan vragen om een onderzoek op te starten.

 

5.3 Anomaliën

 

‘t Gaerenhuys is onder geen beding verantwoordelijk voor elke beschadiging of anomalie ingevolge de levering (averij, opening van de verpakking, beschadigde verpakking, gebroken goederen, …).

De cliënt zal echter binnen de 7 werkdagen ‘t Gaerenhuys op de hoogte brengen van elke beschadiging en/of anomalie aan de bestelling met het oog op een klacht bij Bpost of PostNL

 

Artikel 6 – Herroepingsvoorwaarden

De klant beschikt over veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling in haar geheel om zijn bestelling zonder motief te herroepen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant bij schriftelijke en ondubbelzinnige verklaring kennis geven van zijn beslissing tot herroeping van zijn bestelling.

De volgende meldingen moeten verschijnen in deze verklaring :

Naam, voornaam, email-adres, nummer en datum van de bestelling.

 

De verklaring zal via internet op het email-adres info@gaerenhuys.be of per post plaatsvinden.

 

Terugbetaling

Bij herroeping van de bestelling door de klant zal ‘t Gaerenhuys zonder excessieve vertraging de door de klant betaalde prijs terugbetalen, en ten laatste 14 dagen vanaf  de dag waarop zij kennis neemt van de herroeping door de klant.

 

De betaling zal via bancaire overschrijving verricht worden.

 

‘t Gaerenhuys kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst en nazicht van de producten.

 

Teruggave producten

 

De klant moet ten laatste uiterlijk veertien (14) dagen na zijn beslissing tot herroeping van zijn bestelling te hebben betekend.

 

De producten dienen in hun onbeschadigde verpakking, ongebruikt, volledig en niet beschadigd teruggestuurd te worden naar het volgende adres:

’t Gaerenhuys

Fr. Rooseveltlaan 458

9000 GENT

, dit samen met de verklaring tot herroeping.

De klant neemt ten zijne laste de kosten van terugzending van de bestelling en producten.

 

Artikel 7 - Garantie

De klant geniet van een kwaliteitsgarantie over de producten.

Als het blijkt dat de kwaliteit van de producten gebrekkig is of dat de producten niet conform zijn, verbindt ‘t Gaerenhuys er zich toe binnen de 14 dagen de gebrekkige of niet-conforme producten te ruilen of terug te betalen, dit samen met de verzendingskosten op voorwaarde dat de aangifte binnen de wettelijke termijn plaatsvindt.

 

Artikel 8 – Geschillen

 

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht


De Rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiende van onderhavige overeenkomst.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 `t Gaerenhuys | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel